Kont
Norsk Brønnborerforening. Historikk. Norges første forening for brønnboring og utøvere, ble startet i 1955 med felles kontrakter og autorisasjon som prioritert formål på programmet. Den var i virke i 10 år, og neste forsøk på samling av miljøet, ble innledet på Hønefoss i 1979. Dette resulterte i kontakt med Maskinentreprenørenes Forbund og en sidegren ble opprettet 1981. Majoriteten var tilsluttet MEF til 1995, inntil en uenighet i gruppen førte til at det ble startet et innkjøpslag. Dette ledet til at Norsk Brønnborerforening ble stiftet på nytt i 1996 med den gamle NBF-logoen som symbol. Bransjen har til nå vært delt i leire, MEF Resurs & Miljø og NBF. Vår bransje må bestå av utøvere som er sitt store ansvar bevisst og ivaretar vårt viktigste næringsmiddel. Formål. Foreningen ser det som sin primære oppgave å heve bransjens kompetanse og anseelse , styrke det faglige nivået om vannbehandling og brønnboring. ¤   Ivareta medlemmenes interesser overfor etater og statlige regler og påbud. ¤   Arbeide for godkjenning av brønnborere i samband med innført oppgaveplikt ¤   Markedsføre bransjens produkter og tjenester. ¤   Etablere gunstige handelsavtaler med leverandører. ¤   Tilby juridisk bistand og megle i tvister mellom medlem og forbruker. ¤   Samarbeide med NGU og fagmiljø om brønndata , energiuttak og lagring . ¤   Medlemmer i NBF utfører :      Brønnboring for vann og energi , grunnundersøkelser , fundamentering  og           gjennomboring for vann , luft , kabler og avløp . .                                           Vann er best i grunnen 
99% av jordens indre holder over 1000 grader C
Dyp geovarme
Norsk Brønnborerforening
Forsiden Forsiden Medlemmer Medlemmer Styret Styret Vedtekter Vedtekter  Kontakt Kontakt Vannposten Vannposten